Shape

Ombouw naar led wie is verantwoordelijk

Ombouw naar led is een hot item, vooral dan wie verantwoordelijk is bij de ombouw van een verlichtingsarmatuur naar led. Om die vraag te beantwoorden, bekijken we eerst de verschillende mogelijkheden.

Retrofit

We spreken van een retrofitlamp wanneer een bestaande lamp vervangen wordt door een ledlamp. Ik had het hier een tijdje geleden al eens over. In dit geval is het verantwoordelijkheidsvraagstuk niet zo complex. Als de installatievoorschriften van de lampfabrikant worden gevolgd, kan er niet veel verkeerd gaan. Als er toch een probleem ontstaat, blijven de fabrikanten (van het armatuur en van de lamp) aansprakelijk.

Ombouw naar led

Daarnaast kan een armatuur gedeeltelijk of volledig omgebouwd worden naar led om de productprestaties te verbeteren. Voor de volledigheid: wijzigen van bedrading en verwijderen van vaste componenten vallen hier ook onder; reparaties niet. Ombouw naar led levert een product op dat als nieuw wordt beschouwd. Dat wil zeggen dat er moet worden voldaan aan de op dat moment geldende eisen. Algemeen kunnen we stellen dat wanneer het risiconiveau verhoogt, we te maken hebben met een nieuw product. Over wat dat verhoogde risiconiveau precies inhoudt, ga ik nu niet uitweiden. Maar wie wil, kan meer informatie bekomen bij mij.

Verantwoordelijkheden

Wie de ombouw naar led doet, is verantwoordelijk voor het voldoen aan de wettelijke eisen (bv. laagspanningsrichtlijn, EMC richtlijn, RoHS richtlijn,RED richtlijn) en moet een nieuw technisch constructiedossier opstellen. Het is aangewezen om de ombouw te laten doen door de fabrikant aangezien die over de meeste technische kennis beschikt. Voor een installateur is het moeilijker omdat hij geen toegang heeft tot het technisch constructiedossier. Als ombouw door de fabrikant onmogelijk is, dient er op zijn minst voor gezorgd te worden dat hij verklaart dat er aan de eisen werd voldaan.