Light Consult
Evolis 100
B-8500 Kortrijk
T +32 (0)56 980 187
Turn on Javascript!

In de spotlights: enthousiaste stagiair!

26-04-2019

Nieuwe comfortscan zorgt voor aangenamere werkomgeving

Van februari tot mei loopt Robbert Vanhee 3 maanden stage bij Light Consult. Robbert is laatstejaarsstudent Energie-Technologie aan Odisee Gent. We laten hem graag zelf aan het woord om te vertellen over zijn stage.

Human-Centric Scan

“Tijdens mijn driejarige opleiding heb ik veel verschillende onderdelen bestudeerd omtrent het opwekken, de distributie en het besparen van energie. Wanneer ik mijn voorkeur moest opgeven voor een stageplaats sprak Light Consult mij het meest aan. Met wat aandringen en een portie geluk is deze plek aan mij toegewezen. Het project waarmee ik bezig ben tijdens deze stage, is de ontwikkeling van een comfortscan. Deze zogenaamde Human-Centric Scan dient om de kwaliteit van het licht én van de lucht te bepalen in een werkomgeving. Het is immers belangrijk dat mensen werken in een omgeving met een aangenaam binnenklimaat. Dit voorkomt vermoeidheid, hoofdpijn, slechte prestaties en ziekte. Het is de bedoeling dat Light Consult deze scan kan aanbieden als extra dienst aan de klant, zodat die zich bewust wordt van de toestand van het binnenklimaat in zijn werkomgeving.”

Hoe gaan we te werk bij het uitvoeren van de comfortscan?

“Eerst meten we de kwaliteit van de verlichting in het gebouw of in de ruimte. Is er voldoende licht aanwezig, is er geen verblinding, is er een goeie kleurtemperatuur en kleurweergave?
Om de luchtkwaliteit te meten, ontwikkel ik een meetstation dat CO2, stof, temperatuur, vochtigheid en de aanwezigheid van toxische gassen meet. Om representatieve waarden te bekomen, moeten de metingen een week aan een stuk gebeuren. Het meetstation logt de data. We berekenen het energieverbruik van de huidige verlichting en geven een ruwe schatting van wat het verbruik zou zijn met verlichting van Light Consult. We stellen ook een vragenlijst op om eventuele werkklachten te linken aan onze meetwaarden. Nadat we de gegevens verwerkt hebben, maken we een verslag op met de meetresultaten en transparant advies om het binnenklimaat en de werkprestaties te verbeteren.”

Focus op comfort van de gebruiker

We zijn ervan overtuigd dat het project van Robbert een grote meerwaarde betekent voor de klanten van Light Consult. Ons concept bestaat al jaren uit meer dan ‘de juiste verlichting’ en de comfortscan past perfect binnen deze visie. Uiteraard blijft onze focus liggen op verlichting. Maar dan niet louter volgens de normen, en wel met meer aandacht voor het comfort van de gebruiker. Het is onze bedoeling om bij bezoeken in de toekomst (nadat Robbert zijn project heeft afgerond) naast een lichtmeting ook enkele andere metingen te doen (CO2, temperatuur, luchtsnelheid). Een extra dimensie in onze dienstverlening, we kijken ernaar uit!!

Meer weten over deze comfortscan? Wil je je werkomgeving laten analyseren en verbeteren? Neem contact op met ons!